home

Slider

 

Ontwikkelingen zoals verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen zetten maatschappelijke systemen volledig op z’n kop. De druk op steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen en nieuwe businessmodellen te vinden, neemt snel toe. Ook Nederland is zeer sterk verstedelijkt en de verduurzaming vraagt om een alternatieve aanpak in lokale en regionale innovaties.

Aanpak van een Smartcity

Nederlandse gemeenten moeten van veel versnipperde initiatieven doorgroeien naar grootschalige projecten en die kennis uitdragen. Er zijn talloze uitdagingen:

  • Hoe versterken we de economische groei?, is er straks nog genoeg werk? Ontwikkelen we de juiste vaardigheden? Is de relevante kennis aanwezig?
  • Hoe zorgen we voor gezonde stedelijke ontwikkeling? Kunnen we omgaan met de gevolgen van digitalisering voor de samenleving in de stad? Kunnen onze organisaties zich aanpassen aan de nieuwe realiteit?
  • Hoe gaan we om met de groei van steden? Kunnen we deze blijven opvangen? Hoe houden we de infrastructuur, voorzieningen, publieke diensten, afvalverwerking, gezondheidszorg, publiek transport, mobiliteit en bereikbaarheid op orde?

5 belangrijke randvoorwaarden aan een Smartcity

  1. Veilige en gestandaardiseerde basis digitale infrastructuur
  2. Publiek-private samenwerking met ruimte voor experimenten
  3. Integrale samenwerking met bewoners
  4. Educatie en arbeidsplaatsen
  5. Regionale samenwerking met de stad als centraal netwerk

Niet afwachten, maar pro-actief investeren in een nieuwe denkwijze.

De Smart City Consultant bemiddelt, informeert, verbindt en begeleidt steden bij het vraagstuk op weg naar een Smart City. Naast het informerende traject onderscheiden wij ons in de capaciteit en ons netwerk van plan tot realisatie met zowel partners als lokale derden in de markt, waarbij wordt gestreefd naar een optimaal functionerend Smart City Concept waar de basis in een open structuur ruimte blijft bieden voor innovatie en doorontwikkeling.