IoT Services

Smart infrastructuur

Een Smart infrastructuur is zowel digitaal als fysiek ingericht en geschikt en voorbereid om toekomstige diensten en situaties. Zonder een moderne infrastructuur is een stad niet voorbereid op de sterk toenemende variatie in diensten, services, communicatie- en fysieke wegen. Een Smart infrastructuur zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer alsmede een op de toekomst voorbereid digitaal netwerk door uw stad voor ontsluiting van diverse IoT (Internet of Things) services naar bezoekers, het internet en of dashboard omgevingen en andere diensten. Digitale netwerken kunnen bestaan uit Internet, WiFi en of (Private) LoRa netwerken, waar beveiliging van cruciaal belang is.

 

Smart WiFi

Elk mobiel apparaat is uitgerust met WiFi functionaliteit. Hierdoor is het van cruciaal belang dat een stadskern en publieke gebieden uitgerust zijn met een openbaar WiFi netwerk. Dit netwerk biedt internet toegang voor bezoekers, communicatie met het publiek, een beveiligde ontsluiting voor diverse IoT services en inzicht in bezoekersaantallen en -stromingen welke inzichtelijk wordt gemaakt in ons Smart City Dashboard.

 

Smart Traffic

In een steeds drukkere samenleving en de toename van mensen per m2 neemt de verkeersdrukte verder toe en kampen steden met het vastlopen van diverse toegangswegen. Te denken valt aan het stimuleren van elektrisch rijden tot en met het in kaart brengen van drukke toegangswegen, optimaal inregelen van VRI’s (Verkeer Regel Installaties) tot het informeren van openbaar vervoer mogelijkheden. Het efficiënt inrichten van moderne technieken is de oplossing om actueel in te spelen op de verkeersproblematiek.