Smart Air Control

Smart Air Control

Veiligheid en gezondheid voor de bewoners van uw stad zijn uitermate belangrijk in deze tijd. Door het inzetten van IoT sensoren kan de luchtkwaliteit gemeten worden. Hierbij valt te denken aan Fijnstof, CO2, luchtvochtigheid, temperaturen, maar ook signalering bij geluidsoverlast. Op basis van de realtime gegevens kunt u een onderbouwd plan opstellen om de kwaliteit te verbeteren of uw huidige plannen te versterken met actuele resultaten.