Open Data

Smart City Data, en nu?

Big data, small data, Public data, kort samengevat, alle data die wordt verkregen uit de diverse IoT elementen worden gebruikt om inzicht te krijgen voor bestuurders en geautomatiseerd efficiënt acties in te zetten die bijdragen aan één van de 5 randvoorwaarden voor een Smart City. Data wordt uitsluitend bewaard binnen de regels van de wet privacy waarbij kerngegevens beschikbaar gesteld kunnen worden aan het publiek, aangezien vaak burgergelden worden ingezet in de realisatie naar een Smart City. Tevens kunnen bepaalde gegevens al dan niet betaald of gratis ter beschikking gesteld worden aan lokale commerciële instanties die deze informatie kan gebruiken ten dienst van lokale bezoekers aan de stad. Eigendom van data ligt in eerste instantie bij de gemeente en of instelling die de diensten afneemt, mits aangesloten partijen de informatie ter beschikking stellen. De Smart City consultant zal zorg dragen voor duidelijke beschrijving van het eigendomsrecht in het belang van de gemeente of instelling.