Smart Energy

Smart Energy

Alternatieve energie opwekking staat hoog op de agenda van lokale overheden. Slimme rotondes worden momenteel voorzien van zonnepanelen en kleine windmolens die energie opwekken voor plaatselijke verlichting, WiFi en overige IoT services. Naast het implementeren is het noodzakelijk het energieverbruik en opwekking in kaart te brengen om zo de efficiëntie factor te kunnen bepalen. Via ons Smart City Dashboard zijn deze gegevens eenvoudig inzichtelijk te krijgen.