Smart Traffic

Smart Traffic

Smart Traffic

In een steeds drukkere samenleving en de toename van mensen per m2 neemt de verkeersdrukte verder toe en kampen steden met het vastlopen van diverse toegangswegen. Te denken valt aan het stimuleren van elektrisch rijden tot en met het in kaart brengen van drukke toegangswegen, optimaal inregelen van VRI’s (Verkeer Regel Installaties) tot het informeren van openbaar vervoer mogelijkheden. Het efficiënt inrichten van moderne technieken is de oplossing om actueel in te spelen op de verkeersproblematiek.