Smart Transport

Smart Transport

Bij slim vervoer moet men denken aan zowel het openbaarvervoer alsmede bevoorrading van winkels en verbindingsmethoden tussen parkeerplaatsen en het stadscentrum. In een Smart City situatie zal o.a. openbaarvervoer gestimuleerd moeten worden via efficiënte informatievoorziening. Het in kaart brengen van knelpunten in en rond uw stad is één van de basis modules die via ons dashboard is opgenomen. Steeds vaker worden kleine elektrische treintjes ingezet waarmee men gratis van parkeerterreinen naar en door het centrum wordt gebracht. Via informatiezuilen en stads-apps wordt het bestellen van taxi’s en gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.